Cerkniško 

jezero

Rakov

Škocjan

Križna 

jama

Slivnica 

1114 m

Cerkniško jezero

Ob izhodu iz prostranih mešanih gozdov Notranjske se obiskovalcu odpre veliko kraško polje s presihajočim Cerkniškim jezerom. Kadar je jezero polno vode ga zlahka najdete saj meri do 29 km² in je največje v Sloveniji. Na svetu morda ni jezera, ki bi ponujalo toliko različnih vtisov kakor ravno Cerkniško jezero. Na njem lahko opazujete ptice, preizkušate svojo ribiško srečo, lovite ravnotežje na zamrznjenih ledenih ploskvah, zaužijete lepoto sončnega vzhoda in še bi lahko naštevali.


  foto:Zoran Vidrih

Vendar pa se rado tudi zgodi, da stojite na jezeru in ga ne vidite. Takrat se razkrijejo s pisanim cvetjem posejani mokrotni travniki in osupljivi požiralniki s pomenljivimi imeni, kot so Vodonos, Rešeto, Retje, Kotel, Mala in Velika Bobnarica, ter ponorni jami Velika in Mala Karlovica. Skozi slednji voda ponikne in ponovno priteče na plan v kraški dolini Rakov Škocjan. Cerkniško jezero je del porečja kraške Ljubljanice.

  foto:Zoran Vidrih

Voda v Cerkniško jezero priteka iz Loške doline, skozi podzemske jame Velike golobine, ki po skoraj dveh kilometrih podzemskega toka izvira na vzhodnem robu Cerkniškega jezera pri izvirih Obrh in Cemun. Na severnem delu Cerkniškega polja voda priteče na dan v več izvirih, največja med njimi sta Šteberški Obrh in Žerovniščica. V oba izvira priteka voda, ki ponikne na Bloški planoti. Edini površinski dotok Cerkniškega jezera je Cerkniščica. Potok Cerkniščica je več kot 30 km dolg vodotok na severnem delu Notranjskega regijskega parka. Glavni vodotok Cerkniškega jezera dolg 17 km je Stržen, ki vijuga po jezerskem dnu. Cerkniško jezero nima površinskih odtokov, vsa voda iz jezera odteka skozi podzemske jame, med katerimi sta, s preko 8.500 m raziskanimi podzemskimi rovi, največji Velika in Mala Karlovica.


  foto:Zoran Vidrih

Fotografije Cerkniškega jezera.

Cerkniško jezero 1

Cerkniško jezero 2

Cerkniško jezero 3


10. pohod

pohod, cerkniško jezero, notranjska, cerknica, turistično društvo

Pust


Slivniški pogledi
Zapojmo skupaj
Facebook